Òrrius

“Meitat Maresme, meitat Vallès, com Òrrius no hi ha res”

Òrrius, el municipi més petit del Maresme, s’arrela al bell mig de la Serralada Litoral, als peus del turó de Céllecs, recobert de boscos frondosos, que ens ofereixen un entorn envejable i únic.

Aquenza i el Morro Negre, ens obren les portes al Maresme, i al nord, una finestra oberta ens porta aires del Montseny.

La seva situació i la disposició de les muntanyes, ens ofereixen un clima mediterrani, amb diferències significatives respecte de la costa. Les temperatures oscil·len entre els 5ºC i els 24ºC (mitjanes mínima i màxima), tenint possibilitats de gelades durant uns quatre o cinc mesos a l’any. La pluviometria anual mitjana se situa entre els 650 i 700 litres per metre quadrat.

El material original del sòl és de composició granítica. En superfície el trobem degradat, anomenant-lo sauló. Tot i això, les terres més baixes presenten llims i argiles.

Per les seves característiques edafològiques i climàtiques, Òrrius pertany a la Denominació d’Origen de la Mongeta del Ganxet i a la Denominació d’Origen d’Alella.

Òrrius, està a prop i ben comunicat amb els pobles i ciutats del Maresme, Vallès Oriental i Occidental i, alhora, està prou lluny d’indústries i carreteres, assegurant-nos el menor impacte per la contaminació que se’n derivada.